Toast v/skinku, osti & urtamayo

Toast v/skinku, osti & urtamayo

DKK 49,00

Grilled toast w/ ham, cheese & herbal mayo